vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

Volg ons: 

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Metselbijen
Klavermetselbij
Osmia ravouxi
Pérez, 1902

Megachilidae
Megachilinae
Osmia
067014

begin april t/m
begin juli
begin juni
begin juni
8-10 mm
8-10 mm
tussen stenen
niet bekend

zeer zeldzaam
6
kwetsbaar
afgenomen

sleutel 19.1
sleutel 7.1
Klavermetselbij
Osmia ravouxi
© foto: Stefan Schmidt (ZSM)

Omschrijving:
Als je bij metselbijen denkt aan bouwvakkers, dan zit je goed bij de Klavermetselbij. Deze solitaire bij metselt haar nest van modder en steentjes. En dat doet ze tussen losliggende stenen of muren. Het geschikte biotoop voor deze bij zijn de kalkgraslanden (waar klaver bloeit) en ruderale terreinen, zoals groeven of spoorwegemplacementen. De Klavermetselbij vliegt op vlinderbloemen, vooral Gewone rolklaver.
Broedparasitaire bijen zijn Dioxys tridentata (niet in Nederland) en wellicht de Duinkegelbij (Osmia ravouxi).
  gezien op planten: Vlinderbloemige
Gewone rolklaver
Fabaceae
Lotus corniculatus
  nestparasiet: Dioxys tridentata (niet in Nederland)
Duinkegelbij
Dioxys tridentata
Coelioxys mandibularis

© Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen