vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Smalbandwespbij
Nomada goodeniana
(Kirby, 1802)

Apidae
Nomadinae
Nomada
074020
maart t/m eind juni
half mei
begin mei
10-14mm
10-13mm
koekoeksbij
nestparasiet

algemeen
171
kwetsbaar
toegenomen
Smalbandwespbij
Nomada goodeniana
foto: N. Vereecken

Omschrijving: Een algemene soort wespbij die verspreid over het gehele land, en dus ook in de duinen voorkomt. Het aantal waargenomen vrouwelijke exemplaren is opmerkelijk veel hoger dan het aantal mannelijke exemplaren, zonder duidelijke verklaring. Nestparasiet wordt gevonden op diverse soorten zandbijen, waardoor ook de verspreiding over het aantal soorten biotopen groot is, zelfs in stedelijk gebied. Vanwege de lange vliegperiode wordt een gedeeltelijke tweede generatie verondersteld.
  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Ereprijs
Vogelmuur
Taraxacum officinalis
Salix sp
Veronica sp.
Stellaria media
  parasiteert op: Asbij
Zwartbronzenzandbij
Viltvlekzandbij
Grijze rimpelrug
Andrena cineraria
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena tibialis

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen