vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wespbijen
Bonte wespbij
Nomada bifasciata
Olivier, 1811

Apidae
Nomadinae
Nomada
074005
eind maart t/m juni
eind april
begin mei
10-11 mm
9-11 mm

koekoeksbij
nestparasiet

vrij zeldzaam
44
kwetsbaar
stabiel
Bonte wespbij
Nomada bifasciata
foto: Tim Faasen
Omschrijving:
Van de Bonte wespbij, die eigenlijk alleen voorkomt in de zuidelijke helft van Nederland,zijn twee waarnemingen bekend in Noordholland: Texel (Cocksdorp) en Eenigenbrug.
De kop van Nomada bifaciata is zwart met enkele rood of geelrood gekleurde delen. De antennes zijn rood, waarvan de laatste antenneleden aan de bovenkant donkerder gekleurd zijn.

Net als de gastheer vliegt ze vooral op wilgen, maar ze is polylectisch. Ze zoekt de nesten van de Weidebij langs grazige dijken of hellingen. Er zijn enkele vondsten van rond begin augustus, hetgeen duidt op een mogelijke tweede generatie.
  gezien op planten: Wilgen
Paardenbloem
Madeliefje
Klein hoefblad
Vogelmuur
Salix sp
Taraxacum officinale
Bellis perennis
Tussilago farfara
Stellaria media
  parasiteert op: Weidebij Andrena gravida

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen