vorige sub-familie naar soort volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende sub-familie
Vorige sub-familie
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

aantal soorten:
waarvan in gids:

vliegtijd:

lengte:

op Rode Lijst:

determinatietabel:

uitspraak:

Maskerbijen
Fabricius, 1793

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012

26
11

eind mei tot begin september
4-9 mm

8 soorten (38%)

pdf, 2009

Hyl ae us
Gewone maskerbij (m)
Hylaeus communis
foto: Albert de Wilde

Omschrijving: Maskerbijen danken hun naam aan het feit dat de mannelijke dieren een opvallend wit/geel aangezicht hebben. De vrouwelijke bijtjes hebben vaak 2 gele strepen tussen de ogen. Het zijn overwegend kleine (4-9 mm), zwarte dieren met hier en daar enkele gele vlekken of bandjes, zonder beharing. Een enkele keer heeft het achterlichaam enkele rode gedeeltes. Maskerbijen verzamelen het stuifmeel niet tussen de beharing aan de buikzijde of in korfjes aan de achterpoten, maar in hun krop. De tong is veel korter dan bij andere bijen. Ze verspreiden soms een citroengeur als je ze vastpakt.
In het verleden werd dit geslacht ook met de naam Prosopis aangeduid. Maskerbijen kennen geen broedparasitaire bijen.
*= nog niet verder beschreven
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status Rode Lijst Nummer
  Gekielde maskerbij Hylaeus angustatus verdwenen? 012001
RL Duinmaskerbij Hylaeus annularis zeer zeldzaam 012002
RL Noordse maskerbij * Hylaeus annulatus zeer zeldzaam 012003
  Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis vrij algemeen 012004
RL Gestippelde maskerbij * Hylaeus clypearis zeer zeldzaam 012005
  Gewone maskerbij Hylaeus communis zeer algemeen 012006
  Poldermaskerbij Hylaeus confusus algemeen 012007
  Gehoornde maskerbij Hylaeus cornutus vrij zeldzaam 012008
RL Boemerangmaskerbij * Hylaeus diffornis zeldzaam 012009
  Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus zeldzaam 012010
  Weidemaskerbij Hylaeus gibbus vrij algemeen 012011
  Slanksprietmaskerbij * Hylaeus gracilicornis verdwenen? 012012
  Zompmaskerbij * Hylaeus gredleri zeldzaam 012013
  Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus algemeen 012014
RL Kleine lookmaskerbij * Hylaeus leptocephalus zeer zeldzaam 012015
RL Kleine slanksprietmaskerbij * Hylaeus paulus zeer zeldzaam 012016
RL Rietmaskerbij * Hylaeus pectoralis vrij zeldzaam 012017
RL Moerasmaskerbij * Hylaeus pfankuchi zeer zeldzaam 012018
  Kleine tuinmaskerbij * Hylaeus pictipes vrij zeldzaam 012019
  Stadsmaskerbij Hylaeus punctatus verschenen in Vlaanderen 012026
  Lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus vrij zeldzaam 012020
  Rinks maskerbij Hylaeus rinki zeldzaam 012021
  Resedamaskerbij Hylaeus signatus vrij algemeen 012022
RL Stipmaskerbij * Hylaeus styriacus zeldzaam 012023
  Drievlekkige maskerbij * Hylaeus trinotatus verdwenen? 012024
  Rode maskerbij * Hylaeus variegatus zeldzaam 012025

Wildebijen.nl,, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen