naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Knautiabij
Andrena hattorfiana
Fabricius, 1775

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021032

mei t/m augustus
begin juli
eind juni
13-16mm
14-16mm

hellingen in droge graslanden
solitair

zeldzaam
19
bedreigd
sterk afgenomen


knautiabij, vrouw, Tim Faasen

Knautiabij, vrouw
Andrena hattorfiana

knautiabij, man, Tim Faasen

Knautiabij, man
foto's: Tim Faasen


Knautiabij in Vlaanderen 2013 (pdf)

Knautiabij in Vlaanderen 2014 (pdf)
bron: Natuurpunt.be

Omschrijving:
De Knautiabij is een grote zandbij waarvan de vrouwtjes soms een gedeeltelijk (eerste deel) rood achterlijf en de mannetjes een geelwit kopschild hebben.

Andrena hattorfiana vliegt vrijwel uitsluitend op Beemdkroon (Knautia arvensis) en het verspreidingsgebied overlapt dus het voorkomen van dit gewas o.a. in Zuid-Limburg en enkele bloemrijke oevers van de Maas, Rijn en Schelde.

Het achteruitgaan van Beemdkroon, de drachtplant, vormt de grootste bedreiging voor de Knautiabij. Duifkruid (Scabiosa columbaria) bloeit iets te laat om een goede vervanging te zijn.
  gezien op planten: Beemdkroon
Duifkruid
Gewoon knoopkruid
Grote centaurie
Knautia arvensis
Scabiosa columbaria
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
  nestparasiet: Knautiawespbij Nomada armata

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen