vorige bij naar geslacht volgende bij wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

Lengte V:
Lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Engels:

Zijdebijen
Klimopbij
Colletes hederae
Schmidt & Westrich,
1993

Colletidae
Colletinae
Colletes
011005

eind augustus
t/m oktober
midden september
midden september

8,5-14,5mm
8,5-12,5mm

in de grond
nestelt soms
in groepen

vrij zeldzaam
6
niet beschermd
stabiel

Ivy bee
Klimopbij (m)
© foto: Mike EdwardsKlimopbij (v)
Colletes hederae
© foto: N. Vereecken

vliegkalender

Verspreiding Klimopbij in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Klimopbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be


BBC Video Colletes hederae

Omschrijving:
De Klimopbij, Colletes hederae, is pas in 1993 beschreven. Vergissing met Heizijdebij (Colletes succinctus) en de Schorzijdebij (Colletes halophilus) is mogelijk, het borststuk is van boven bruin behaard, aan de zijkanten lichter gekleurd. Bij het vrouwtje zijn de tergieten zwartglanzend met gelige eindbandjes, dat bij het eerste segment onderbroken is. Het achterlijf van de mannelijke Klimopbij is minder glanzend.

Eerste waarneming in Nederland in 1997. De soort vliegt vooral op klimop (Hedera Helix) en nestelt in de grond: ook in parken, tuinen en op kerkhoven. Graag in steilwandjes, soms met vele klimopbijen tezamen in groepen. Tot 2016 alleen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant (Eindhoven) gesignaleerd. In 2016 de eerste waarnemingen van boven de rivieren: uit Noordwijk en uit Lelystad.

  gezien op planten: Klimop
Wilde kruisdistel
Wilde marjolein
Hedera helix
Eryngium campestre
Origanum vulgare
  nestparasiet:    

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen