naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Roetbijen
Kleine roetbij
Panurgus calcaratus
Scopoli, 1763

Andrenidae
Panurginae
Panurgus
022002

juni t/m september
eind juli
midden juli
8-9 mm

schrale bermen/zandpaden
vaak in groepen

vrij algemeen
150
niet bedreigd
stabiel
Kleine roetbij (m)
Panurgus calcaratus
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
Kleine roetbijen, (Panurgus calcaratus) kunnen gemakkelijk verward worden met zandbijen. Nadere beschouwing leert dat de voorvleugel maar 2 cubitale cellen telt. Het borststuk is compact, afgerond en met een fijne, verspreide bestippeling. De randen van de rugplaten zijn verdiept en bruin doorschijnend. De beharing is met lange zwarte verzamelharen. De schenen en voetleden zijn zwartbruin behaard. Roetbijen worden gevonden op droge zandgronden, langs bosranden.

Soms plaatselijk algemeen, maar niet in de kuststreek. De soort nestelt communaal: meerdere vrouwtjes gebruiken dezelfde ingang maar hebben vervolgens ieder een eigen nestruimte. Stuifmeelverzameling gebeurt niet in korfjes aan de poten of d.m.v. een buikschuier. De roetbij 'wentelt' zich in het stuifmeel zodat ze over het gehele lichaam bedekt is met stuifmeelpollen.
  gezien op planten: Composieten Asteraceae
  nestparasiet: Bruinsprietwespbij
Nomada fuscicornis
<

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen