Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Maskerbijen
Weidemaskerbij
Hylaeus gibbus
Saunders 1850

Colletidae
Hylaeinae
Hylaeus
012011

eind mei t/m
september
eind juli
eind juni
6.5-8mm
6-8mm

holle, houtige ruimtes
n.b.

vrij algemeen
111
niet bedreigd
sterk afgenomen


Hylaeus gibbus

Weidemaskerbij
Hylaeus gibbus
dr. Stefan Schmidt

Omschrijving: Ook de Weidemaskerbij (Hylaeus gibbus) kent een ruime verspreiding over Nederland, echter minder op de veen- en zeekleigebieden. Met name droge en warme gebieden lijken de voorkeur te hebben: duinen, heidegebieden, spoordijken en tuinen. De Weidemaskerbij foerageert op zandblauwtje en braam. Verwarring met de Poldermaskerbij (Hylaeus confusus) is mogelijk. De korte tong (zoals alle maskerbijtjes) maakt alleen bloemen waarvan het nectar gemakkelijk bereikbaar is (oa schermbloemigen) aantrekkelijk.
  gezien op planten: Zandblauwtje
Braam
Jasione montana
Rubus
  nestparasiet:    

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen