Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Wol- en harsbijen
Grote wolbij
Anthidium
manicatum

Linnaeus, 1758

Megachilidae
Megachilinae
Anthidium
061002

mei t/m september
midden juli
eind juli

14-16 mm
16-18 mm

verlaten bodemnesten
nestelt solitair

vrij algemeen
123
niet bedreigd
stabiel
Grote Wolbij (m)
Anthidium manicatumGrote Wolbij (v)Grote Wolbij (parend)
© foto's: Huib Koel

vliegkalender
Omschrijving:
Vanwege de gele snuit en de gele strepen op de rugzijkant lijkt de Grote wolbij op een wesp.

Anthidium manicatum kan vliegen als een zweefvlieg. Beharing aan de bovenzijde van het borststuk roodbruin, van onderen wit (buikschuier). De mannelijke wolbij is ook herkenbaar aan de drie doorns aan het achterlijf.

Aanwezigheid van sterk behaarde planten in het territorium is een voorwaarde, deze solitaire bij gebruikt de 'haren' als 'wol' om het nest te bekleden. Dit soort planten wordt veel aangeplant in tuinen: daar is de Grote wolbij dan ook regelmatig te zien. Mannetjes verdedigen hun territorium vaak agressief tegenover ander mannelijke wolbijen of daarop gelijkende insecten.

Voedsel wordt gevonden op vlinder- en lipbloemigen: rolklaver, salie, ballote. hartgespan. Jac.P. Thijsse noemde de Grote Wolbij in één van zijn Verkade-album de Kaardebij.
Verspreiding Antidium manicatum in NL
2014/16 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grote wolbij in België
2014/16 bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Gewone rolklaver
Ezelsoor
Ballote
Kattendoorn
Kruipend stalkruid
Luzerne
Hartgespan
Slangenkruid
Echte gamander
Lavendel
Muizenoor
Kroonkruid
Lotus corniculatus
Stachys byzantina
Ballota nigra
Ononis spinosa
Ononis repens
Medicago sativa
Leonurus cardiaca
Echium vulgare
Teucrium chamaedrys
Hieracium pilosella
Lavendula
Coronilla varia

  nestparasiet: Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima

© Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen