vorige bij Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

determinatie V:
determinatie M:

Klokjesbijen
Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
(Lepeletier, 1841)

Megachilidae
Megachilinae
Chelostoma
065004

juni t/m juli
begin juli
midden juni
8-10mm
8-10mm
200 meter

stengels en dood hout
n.b.

vrij zeldzaam
108
niet bedreigd
stabiel

sleutel 2.2
sleutel 2.1


Grote klokjesbij
Grote klokjesbij
Chelostoma rapunculi
foto: Albert de Wilde

Omschrijving: Deze soort vliegt uitsluitend op klokjes (campanulacae) en nestelt in hout of rietstengels. De mannetjes slapen vaak in de bloempjes (ook bij donker weer) door zich met hun kaken vast te klemmen. Een bijna 1 cm groot, zwart bijtje met wat korte bruine beharing. Aan de rand van de rugsegmenten wittige, dunne haarbandjes. De vrouwtjes zijn op alle klokjes in tuinen te vinden. Ook de vrouwtjes zijn langwerpig zwart en wat glanzend, Hebben ook op rug dunne korte haarbandjes en een wit-gelige buikschuier waarmee het stuifmeel (paars, roze of wit) van de klokjes vervoeren. Kevergangen zijn natuurlijk nestgangen, maar een nestblok met gaten van circa 4 mm levert geen problemen op. Voor de afdichting wordt wat vochtig zand gebruikt, waarin hele kleine kiezelsteentjes zijn verwerkt. Nadat de larve volgegeten is met nectar en stuifmeel spint ze een cocon waarin ze ook overwintert als larve. De verpopping vindt pas kort voor het uitvliegen in de maanden mei/juni plaats. Nestgelegenheid is vaak (>50%) binnen een straal van 300 meter van de voedselbron.
  gezien op planten: Klokjesfamilie
Rapunzelklokje
Prachtklokje
Grasklokje
Campanulaceae
Campanula rapunculoides
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
  nestparasiet: Gewone tubebij
Kleine tubebij
Stelis breviuscula
Stelis minuta

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen