Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar
Hulp voor bijen

geslacht:

soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Groefbijen (Lasioglossum)
Grote bandgroefbij
Lasioglossum majus
(Nylander, 1852)

Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034016

eind april t/m
begin september
n.b
half augustus
11-12mm
9-11mm

in de grond
graaft eigen nest
solitair

zeer zeldzaam
1
niet beschouwd
stabiel
Grote Bandgroefbij
Lasioglossum majus
© foto: dr. Andrej Gogala

Omschrijving:
De Grote bandgroefbij is slechts één keer in Nederland waargenomen. Het betrof een mannetje in 1946. Dat was zeer waarschijnlijk een zwervend exemplaar. Deze foto is genomen in Slovenië.
Het is een middelgrote bij waarvan het vrouwtje een rond gezicht heeft. Tussen de ogen en de ocelli is de kop verspreid gestippeld. Het borststuk is dicht bezet met puntjes.
Het geschikte biotoop bestaat uit bosrand, steilwandjes, zandige plekjes of ruderaal terrein.
  gezien op planten: composieten
Lipbloemen
Asteraceae
Labiatae
  nestparasiet: niet bekend  

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen