vorige geslacht naar soort volgende geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende geslacht
Vorige geslacht
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Groefbijen
Curtis, 1833
Halictidae
Halictinae
Lasioglossum
034
43
14
april-augustus
24 soorten (60%)

L a siogl o ssum


gewone geurgroefbij - © foto: Huib Koel

Gewone geurgroefbij
Lasioglossum calceatum
© foto: Huib Koel

Omschrijving: Groefbijen is de nederlandse benaming voor twee geslachten behorend tot de subfamilie Halictinae: Halictus en Lasioglossum. Van het eerste geslacht komen er in Nederland 11 en van het tweede komen er 42 soorten voor. De naam komt van de groef die bij de vrouwelijke exemplaren over het midden van de laatste achterlijfsplaat loopt. Het geslacht Halictus heeft aan het einde van de segmenten duidelijke banden. De Lasioglossum heeft aan de basis van de segmenten meer of minder duidelijke haarbandjes of vlekken. Het einddeel van een plaat heeft alleen een rij borstelhaartjes. Net zoals bij de Halictus is ook de basale ader bij de Lasioglossum sterk gebogen. Uit de groep Lasioglossum (de Nederlandse naam Bandgroefbijen is hiervoor bedacht) komen de hieronder twee eerste genoemde soorten het meeste voor. De Geurgroefbij is een sociale soort.
*= nog niet verder beschreven
Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Gestippelde smaragdgroefbij * Lasioglossum aeratum zeer zeldzaam 034041
  Berijpte geurgroefbij Lasioglossum albipes vrij algemeen 034001
RL Kortsprietgroefbij * Lasioglossum brevicorne vrij zeldzaam 034002
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum zeer algemeen 034003
RL Klokjesgroefbij Lasioglossum costulatum mogelijk verdwenen 034004
  Bosgroefbij * Lasioglossum fratellum vrij zeldzaam 034005
  Slanke groefbij Lasioglossum fulvicorne vrij algemeen 034006
RL Combigroefbij * Lasioglossum intermedium zeldzaam 034007
RL Gladde groefbij * Lasioglossum laeve verdwenen 034008
RL Gedoornde groefbij * Lasioglossum laevigatum verdwenen 034009
  Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps vrij zeldzaam 034010
RL Breedbuikgroefbij * Lasioglossum lativentre zeldzaam 034011
  Gewone smaragdgroefbij * Lasioglossum leucopus algemeen 034012
  Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium zeer algemeen 034013
RL Schoorsteengroefbij * Lasioglossum lineare verdwenen 034014
  Glanzende groefbij * Lasioglossum lucidulum vrij algemeen 034015
RL Grote bandgroefbij Lasioglossum majus zeer zeldzaam 034016
RL Groepjesgroefbij * Lasioglossum malachurum vrij zeldzaam 034017
  Ingesnoerde groefbij Lasioglossum minutissimum vrij algemeen 034018
RL Zuidelijke dwerggroefbij * Lasioglossum minutulum zeer zeldzaam 034019
  Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio algemeen 034020
RL Borstelgroefbij * Lasioglossum nitidiusculum zeldzaam 034021
  Glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum nitidulum vrij zeldzaam 034022
RL Waaiergroefbij * Lasioglossum pallens zeldzaam 034023
RL Kleine groefbij * Lasioglossum parvulum vrij zeldzaam 034024
RL Kleinste groefbij * Lasioglossum pauperatum zeer zeldzaam 034025
RL Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum vrij algemeen 034026
  Viltige groefbij * Lasioglossum prasinum vrij zeldzaam 034027
  Fijnstippelde groefbij * Lasioglossum punctatissimum algemeen 034028
  Wanggroefbij * Lasioglossum puncticolle verschenen in BelgiŽ 034041
RL Dwerggroefbij * Lasioglossum pygmaeum zeldzaam 034029
RL Steilrandgroefbij * Lasioglossum quadrinotatulum vrij zeldzaam 034030
RL Kleine bandgroefbij * Lasioglossum quadrinotatum zeldzaam 034031
RL Roodpootgroefbij * Lasioglossum rufitarse vrij zeldzaam 034032
  Glanzende franjegroefbij Lasioglossum sabulosum vrij zeldzaam 034042
RL Halfglanzende groefbij * Lasioglossum semilucens vrij algemeen 034033
RL Noordelijke groefbij * Lasioglossum sexmaculatum verdwenen 034034
RL Zesvlekkige groefbij Lasioglossum sexnotatum vrij algemeen 034035
  Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum zeer algemeen 034036
RL Duingroefbij Lasioglossum tarsatum vrij zeldzaam 034037
  Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum algemeen 034038
RL Roodbruine groefbij * Lasioglossum xanthopus vrij zeldzaam 034039
  Glanzende bandgroefbij * Lasioglossum zonulum algemeen 034040

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen