Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:
foerageergebied:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:
waarneming.nl:

Zandbijen
Grijze zandbij
Andrena vaga
Panzer, 1799

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021068

maart t/m mei
midden april
midden april
13-15mm
13-15mm
260 meter

droge, zonnige plek
nestelt in
grote groepen

algemeen
91
niet bedreigd
stabiel
klik hier
Grijze zandbij (v)
Andrena vaga
© foto: dr. Heiko Bellmann

Grijze Zandbij

Grijze zandbij (v)
Roggebotzand Flevoland 2011

Grijze Zandbij

Grijze zandbij (m)
Geuzenbos Amsterdam 2016
© foto's: Huib Koel


Verspreiding Andrena vaga in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Grijze zandbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be

vliegkalender

Meer informatie over Stylops melittae
auteur: John Smit

Omschrijving:
De Grijze zandbij is een grote soort met een egaal grijswit, dicht behaard borststuk. Het achterlijf is vrijwel kaal en zwartglanzend. Door haar uiterlijk is Andrena vaga niet te verwarren met veel andere bijen, de Asbij (Andrena cinneraria) komt het dichtst in de buurt.

De mannetjes hebben dezelfde kleur, zijn duidelijk kleiner en hebben een mooie witte snor. Grijze zandbijen zijn pioneers, geschikte plekken zijn snel bewoond. Lokaties van tientallen bijen blijven soms jarenlang in gebruik.

Het zijn superspecialisten, die alleen stuifmeel verzamelen op wilgen en daarom al vanaf begin maart en nooit langer dan tot half mei zijn waar te nemen, de wilgen moeten wel binnen een straal van ongeveer 250 meter van de nestplaats staan. De nestgang gaat tenminste 25 maar soms wel 50 cm loodrecht naar beneden en vertakt onder in meerdere zijgangen waar aan het einde de verbrede broedcellen. De larve spint zich nog hetzelfde voorjaar in, verpopt in de zomer en overwintert als volwassen zandbij in haar eigen cocon.

De roodharige wespbij is de nestparasiet die vaak de gehele dag rondzwerft rond de nesten van de Grijze zandbij. Het eitje van deze wespbij komt iets eerder uit. De larve eet eerst de larve en daarna het voedsel van de Grijze zandbij op. Westrich noemt ook de Pantserbloedbij als nestparasiet.

De Grijze zandbij heeft vaak een parasiet: een zandbijwaaiertje (Stylops melittae). Dit insect leeft op het lichaam (zit vaak verscholen tussen de segmenten van het achterlijf) en zorgt ervoor dat de mannelijke dieren vroeg in het jaar en enigszins versuft over de grond lopen.
  gezien op planten: Wilgen
Kruipwilg
Paardenbloem
Salicaceae
Salix repens
Taraxacum officinale
  nestparasiet: Roodharige wespbij
Pantserbloedbij
Nomada lathburiana
Sphecodes gibbus

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen