Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Bosbesbij
Andrena lapponica
Zetterstedt, 1838

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021038

begin april t/m juli
begin mei
begin mei
11-13mm
9-10mm

zelf gegraven nesten
solitair
in kleine groepjes
polylectisch

zeldzaam
47
niet bedreigd
stabiel


 foto: Cor Zonneveld

Bosbesbij
Andrena lapponica
foto: Cor Zonneveld

Omschrijving: Een zandbijtje dat vooral door haar voorkeur voor bosbessoorten in het veld herkenbaar is. Voorkomend op de hogere delen van het land op Bosbes, Vossebes en bij ontbreken daarvan (vorstschade) op paardenbloem en Gewone ereprijs. Westrich noemt als mogelijke broedparasiet de Sierlijke wespbij.
  gezien op planten: Gewone ereprijs Veronica chamaedrys
  nestparasiet: Sierlijke wespbij
Nomada panzeri

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen