vorige geslacht naar soort volgende familie wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Volgende familie
Vorige geslacht
Determinatiesleutel
Hulp voor bijen
Last van bijen
Bijenradar

Volg ons: 

geslacht:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
aantal soorten:
waarvan in gids:
vliegtijd:
op Rode Lijst:

uitspraak:

Bloedbijen
Latreille, 1804
Halictidae
Halictinae
Sphecodes
035
20
20
april tot in oktober
5 soorten (25%)

Sphec o des


Bloedbij -  foto: Heiko Bellmann

Bloedbij (sp)
foto: dr. Heiko Bellmann

Omschrijving:
Bloedbijen zijn parasitair levende bijen die vanaf april tot in oktober te zien zijn. Vaak hebben ze een zwarte kleur met een opvallend, gedeeltelijk (bloed)roodgekleurd achterlijf. Deze bijen parasiteren voornamelijk op groefbijen van het geslacht Lasioglossum. De Grote bloedbij is daarin afwijkend door de Grote zijdebij als gastbij te kiezen. Sphecodes pellucides wil nog wel eens de Witbaardzandbij als gastbij prefereren. Net als alle andere parasitair levende bijen hebben bloedbijen geen verzamelapparaten (grote, dichtbehaarde borstels of iets dergelijks) voor het vervoer van stuifmeel. Het zijn overwegend 'kale' bijen. De bevruchte vrouwtjes overwinteren als imago, de mannetjes vliegen pas laat in het 'bloedbijen-seizoen'.
Het geschikte biotoop is (mede afhankelijk van welke gastbij) over het algemeen open zanderige vlaktes: duinen en heide, zandgroeves en zandverstuivings- gebiedjes. In het kustgebied komen bloedbijen meer voor dan wespbijen, terwijl in het binnenland eerder Nomada's als nestparasiet optreden.

Soorten/species: Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Zeldzaamheid Nummer
  Grote bloedbij Sphecodes albilabris vrij algemeen 035001
  Brede dwergbloedbij Sphecodes crassus vrij algemeen 035002
  Bosbloedbij Sphecodes ephippius vrij algemeen 035003
  Roestbruine bloedbij Sphecodes ferruginatus zeldzaam 035004
  Glanzende dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus vrij algemeen 035005
  Pantserbloedbij Sphecodes gibbus vrij algemeen 035006
RL: bedreigd Lichte bloedbij Sphecodes hyalinatus zeldzaam 035007
  Kleine spitstandbloedbij Sphecodes longulus vrij algemeen 035008
RL: gevoelig Kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis zeldzaam 035020
  Verscholen dwergbloedbij Sphecodes marginatus vrij zeldzaam 035009
  Gewone dwergbloedbij Sphecodes miniatus algemeen 035010
  Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis zeer algemeen 035011
RL: gevoelig Zwarte bloedbij Sphecodes niger zeldzaam 035012
  Schoffelbloedbij Sphecodes pellucidus algemeen 035013
  Grote spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps vrij algemeen 035014
  Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus vrij algemeen 035015
  Vroege bloedbij Sphecodes rubicundus vrij zeldzaam 035016
RL: ernstig bedreigd Gestreepte bloedbij Sphecodes rufiventris zeer zeldzaam 035017
  Wafelbloedbij Sphecodes scabricollis vrij zeldzaam 035018
RL: verdwenen Kraagbloedbij Sphecodes spinulosus zeer zeldzaam 035019

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen