Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021067

eind maart t/m
begin juni
eind april
midden april
13-14mm
12-14mm

n.b.
n.b.

vrij zeldzaam
118
niet bedreigd
stabiel


Grijze rimpelrug

Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
foto: Hans Arentsen

Omschrijving:

De Grijze rimpelrug is een goed herkenbare, grote zandbij die geen specifieke eisen stelt aan haar biotoop en in geheel Nederland is aan te treffen. Eind vorige eeuw was de trend dalend, maar sinds 1990 lijkt het aantal waarnemingen te stabiliseren.

Andrena tibialis vliegt in het voorjaar, een enkele keer worden mannelijke dieren ook in de zomer (juli) aangetroffen.

De wilg is de voornaamste drachtplant, maar ze wordt ook op Klein hoefblad aangetroffen (de zomerdieren vlogen op distel).

Verwarring kan optreden met Andrena bimaculata.
  gezien op planten: Wilgen
Klein hoefblad
Salicaceae
Tussilago farfara
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen