Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
Nylander, 1848

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021063

maart t/m augustus
begin mei
eind april
6-7mm
6-7mm

grondnesten
niet bekend

algemeen
180
niet bedreigd
stabiel
Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
foto: Albert de Wilde

Omschrijving:

De Witkopdwergzandbij is een moeilijk in het veld herkenbaar, klein zandbijtje, dat behoort tot de dwergzandbijen (minutula). Het heeft een vuilwitte beharing dat op het borststuk dat ietwat gelig aandoet. Het achterlijf heeft aan de zijkant bandjes met witte haartjes, de punt van het achterlijf is bruin.

De Andrena subopaca is overal in Nederland aan te treffen op beschutte, ruderale terreinen, langs bosranden en in parken. Deze kleine zandbij vliegt op diverse soorten voorjaarsbloemen.

  gezien op planten: Wilgen
Klein hoefblad
Muur
Kleine klaver
Veldereprijs
Paardenbloem
Fluitenkruid
Salicaceae
Tussilago farfara

Trifolium dubium

Taraxacum officinalis
Anthriscus sulvestris
  nestparasiet: Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen