Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte v:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Lichte zomerzandbij
Andrena simillima
Smith, 1851

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021061

half juli t/m begin
september
eind juli
begin sept.
9-11mm
9-11mm

in de grond
0

afwezig
0
niet beschouwd
niet beschouwd


Andrena simillima
Lichte zomerzandbij (v)

Andrena simillimaAndrena simillima (m)
foto's: Steven Falk

Omschrijving:

Ondanks dat de Lichte zomerzandbij een generalist is - ze vliegt op meerdere soorten bloemen - en het verspreidingsgebied groot is - van Finland tot Griekenland, van Ierland tot aan de Oekraine - zijn er diverse landen waar ze al decennia niet meer is waargenomen, zo ook in Nederland. De laatste gecontroleerde waarneming dateert uit 1947. Dit is ook de reden dat de Lichte zomerzandbij niet vermeld staat in de Rode Lijst Bijen (2018). Criterium voor de Rode Lijst is dat de bij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich 10 jaar lang heeft voortgepland in Nederland.

De Lichte zomerzandbij lijkt voor op de Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps).
  gezien op planten: Zandblauwtje
Jasione montana
  nestparasiet: Heidewespbij Nomada rufipes

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen