Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Roodscheenzandbij
Andrena ruficrus
Nylander, 1848

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021057

maart t/m juni
half april
half april
10-11mm
7-8mm

grondnesten
niet bekend

zeldzaam
49
kwetsbaar
afgenomen


Andrena ruficrus (v)

Roodscheen zandbij (v)

Andrena ruficrus (m)

Roodscheen zandbij (m)
Andrena ruficrus
foto's: Petra Fleurbaaij

Omschrijving:

De vrouwelijke zandbijen van Andrena ruficrus zijn aan de oranje gekleurde schenen en metatarsen te herkennen. Een bruin behaard borststuk en een zwart achterlijf zijn de verdere specifieke kenmerken. Mannetjes hebben zwarte beharing langs de binnenoogranden en lange, dun ingezette, afstaande haarbandjes.

De Roodscheenzandbij nestelt in de grond vaak op dezelfde locaties als de Zwart-rosse zandbij. Deze zandbij wordt in Nederland hoofdzakelijk waargenomen op de diluviale zandgronden. Er zijn weinig waarnemingen op de Veluwe of van de Utrechtse heuvelrug. In de kalkrijke duinen is ze niet aangetroffen (wel in de kalkarme duinen bij Bergen-NH- en op Texel): het geschikte biotoop is bossen, vochtige en natte heiden, hoogveenrestanten en randen van vennen.
Maar haar voorkeur heeft de bloeiende wilg.
  gezien op planten: Wilgen
Salicaceae
  nestparasiet: Donkere dubbeltand Nomada obscura

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen