Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Koolzwarte zandbij
Andrena pilipes
(Fabricius, 1781)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021051

maart t/m september
eind mei
eind mei
n.b.
n.b.

open zandgrond
in grote groepen

zeldzaam
26
bedreigd
sterk afgenomen


Koolzwarte zandbij,  Nico Vereecken

Koolzwarte zandbij
Andrena pilipes
foto: Nico Vereecken

Omschrijving: Een zwarte zandbij die niet gemakkelijk te verwarren is met een andere bij. Komt de laatste jaren voor in natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied. Op de andere plekken (zuidoostelijk deel van Nederland) is deze opvallende bij sterk achteruit gegaan. Er zijn twee generaties, waarbij de eerste generatie (mei - juni) vele malen groter is dan die van eind juli/augustus.

De eerste generatie lijkt op kruisbloemen te vliegen, terwijl bijtjes later in het jaar ook op andere bloemen zijn waargenomen.
In de stad Eindhoven waargenomen op Rimpelroos (Rosa rugosa)
  gezien op planten: Kruisbloemenfamilie
Knopherik
Schermbloemen
Composieten
Brassicaceae
Raphanus raphanistrum
Apiaceae
Asteraceae
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Vlekpootwespbij
Nomada fulvicornis
Nomada melathoracica

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen