Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Valse rozenzandbij
Andrena helvola
(Linnaeus, 1758)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021033

eind maart t/m
juni
half april
eind april
10-11mm
9-10mm

diverse gebieden
solitair

vrij algemeen
79
niet bedreigd
sterk toegenomen


Andrena helvola

Valse rozenzandbij
Andrena helvola
foto: Andrej Gogala

Omschrijving:
De Valse rozenzandbij is een lastig te onderscheiden zandbij, vanwege de grote gelijkenis met Variabele zandbij en de Lichte wilgenzandbij. Het vrouwtje heeft bruinachtige haarbandjes op de abdomen.

Andrena helvola is wat biotoop betreft, en de daarbij behorende drachtplanten, niet kieskeurig. Ze komt ook voor in stedelijk gebied, bijvoorbeeld op weigelia.

De soort breidt zich uit: sinds de vorige inventarisatie is de presentiestatus verschoven van zeldzaam naar vrij algemeen. Het aantal uurhokken is sinds 1990 ruim verdubbeld. Deze zandbij vliegt o.a. paardenbloem en blauwe bosbes, maar ook wilgen. Ze lijkt meer een voorkeur te hebben voor struiken dan voor kruiden.

Andrena helvola is naamgever aan de Helvola-groep onder de zandbijen, waarvan de mannetjes een tand aan de basis van de kaak hebben.
  gezien op planten: Paardenbloem
Blauwe bosbes
Taraxacum officinale
Vaccinium myrtillus
  nestparasiet: Sierlijke wespbij
Eendoornwespbij
Nomada panzeri
Nomada moeschleri

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen