Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Weidebij
Andrena gravida
Imhoff, 1832

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021030
half maart t/m
augustus
eind april
eind april
12-14mm
13-14mm

voedselrijk grasland
nestelt in kleine groepjes

vrij zeldzaam
68
bedreigd
stabiel


Weidebij, Nico Vereecken
Andrena gravida (vrouw)
foto: Nico Vereecken

Weidezandbij, Tim Faasen
Weidebij (man)
foto: Tim Faasen

Omschrijving:

De Weidebij lijkt op een grote Grasbij, Andrena flavipes. Het onderscheidende kenmerk is de witte onderkant en zijkant van het borststuk. Ook de kopkant is wit behaard.

De Weidebij komt algemeen voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. In de rest van Nederland is deze zandbij zeldzamer.

Andrena gravida vliegt op meerdere soorten voorjaarsbloeiers zoals wilgen en paardenbloem.

Nestelt bij voorkeur in graslanden, zoals de naam doet vermoeden, die onder een kleine helling liggen, vaak in kleine groepen.

De Bonte wespbij is de mogelijke broedparasiet.

  gezien op planten: Paardenbloem
Wilgen
Sleedoorn
Taraxacum officinale
Salix
Prunus spinosa
  nestparasiet: Bonte wespbij Nomada bifasciata

Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen