Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
bloembezoek:

sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Goudpootzandbij
Andrena chrysosceles
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021011

midden maart t/m midden juli
eind mei
eind april
9-10mm
8-9mm

grondnesten
meerdere soorten
bloemen
communaal

algemeen
182
niet bedreigd
stabiel
Goudpootzandbij
Andrena chrysosceles
© foto: Jelle Devales


Verspreiding Andrena chrysosceles in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Goudpootzandbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be

Omschrijving:
De Goudpootzandbij is een over het hele land voorkomende zandbij met het zwaartepunt in Zuid-Limburg. Opvallende waarnemingen zijn de grote groepen in de jonge bossen van Flevoland.

Naast paardenbloem en sleedoorn is deze zandbij, dat te herkennen is aan de combinatie van witte haarbandjes op het glimmende achterlijf en de oranje schenen en vleugeladering (mannetje en vrouwtje) vaak te vinden op schermbloemigen.
Nestelt bij voorkeur in voedselrijke graslanden en ruigten.

In oktober 2011 werden nog mannetjes gevonden op bloeiende klimop, de relatief warme herfst lijkt deze soort goed te doen.
  gezien op planten: Paardenbloem
Sleedoorn
Schermbloemigen
Fluitenkruid
Zevenblad
Gewone berenklauw
Taraxacum officinale
Prunus spinosa
Umbelliferae
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
Heraclueum sphondiylium
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana

© Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen