Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:

familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Tweekleurige
zandbij

Andrena bicolor
Fabricius, 1775
Andrenidae
Andreninae
Andrena
021007

februari t/m
september
begin juli
eind maart
9-10mm
8-10mm

in de grond
solitair, soms in groepen

algemeen
164
niet bedreigd
sterk toegenomen
Tweekleurige zandbij (v)Tweekleurige zandbij (m)
Andrena bicolor
© foto's: Albert de Wilde

vliegkalender
Omschrijving:
De Tweekleurige zandbij komt in de zuidelijke helft van Nederland vaker voor dan in de noordelijke helft. In het zuidoosten en in Zeeland is het zelfs de meest voorkomende zandbij. Herkenbaar aan het tweekleurige haarkleed: helder oranje-bruine beharing aan de rugzijde van het borststuk, de rugplaten en het verzamelapparaat aan de achterschenen steken scherp af bij de zwarte haren van de onderzijde, kop en achterlijfspunt. Maar de kleurtekening kan verschillend zijn. De oogstreep (fovea) is smal, de breedte van een voelspriet. Bij de sterkgelijkende Zwartbronzen zandbij is de fovea breder.

Deze zandbij verzamelt nectar en stuifmeel op verschillende soorten bloemen (gele composieten, kruisbloemen, muurachtigen, klokjes) en ook wat betreft grondsoort voor de nestbouw stelt de Andrena bicolor geen specifieke eisen. De soort is bivoltien waarbij de eerste piek begin april is. Bij de tweede piek in juli worden er meer vrouwtjes waargenomen dan in april. De tweede generatie wordt vooral aangetroffen op campanula-soorten.
De soort lijkt zich uit te breiden richting het Noorden van Nederland.

Verspreiding Andrena bicolor in NL
2014/16 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Tweekleurige zandbij in BelgiŽ
2014/16 bron: Waarnemingen.be

  gezien op planten: Composieten
Kruisbloemen
Klokjesfamilie
Roos
Asteraceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Rosea
  nestparasiet: Roodzwarte dubbeltand
Nomada fabriciana

© Wildebijen.nl, 2003-2017 Uitleg en gebruikte bronnen