Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Blauwe zandbij
Andrena agilissima
(Scopoli,1770)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021001
mei t/m juni
midden juni
eind mei
15-16mm
14-15mm

steilwanden
niet bekend

zeer zeldzaam
2
gevoelig
stabiel


Blauwe zandbij

Blauwe zandbij
Andrena agilissima
foto: Nico Vereecken

Omschrijving:
De Blauwe zandbij is een grote zandbij die in Zuid-Limburg (Sint Pietersberg) haar noordelijkste verspreidingspunt in Nederland had, want afgelopen jaar vond Kees Goudsmit een mannetje op een ruderaal terrein - een grondddepot - bij het dorp Itteren in Limburg. In Vlaanderen zal zij op meer punten zijn waargenomen.
De kop en borststuk van zowel de vrouwelijke als mannelijk Andrena agilissima-exemplaren zijn wit behaard. Het achterlijf is zwart met een blauw - metaalachtige - glans en witte haarvlekken aan de zijkant. Ook de vleugels hebben een blauwe glans.
  gezien op planten: Kruisbloemen
Herik
Witte mosterd
Koolzaad
Brassicaceae
Sinapis arvensis
Sinapis alba
Brassica napis
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Nomada melathoracica
Vroege bloedbij
Nomada fulvicornis
Nomada melathoracica
Sphecodes rubicundus

Wildebijen.nl 2003-2016 Uitleg en gebruikte bronnen