Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Bijenradar

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:
hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
vliegbereik:

lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Blauwe zandbij
Andrena agilissima
(Scopoli,1770)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021001
mei t/m juni
midden juni
eind mei
tot 5 km

15-16mm
14-15mm

steilwanden
communaal
oligolectisch

zeer zeldzaam
5
gevoelig
stabiel


Blauwe zandbij (v)

Blauwe zandbij (v)
© foto: Steven Falk


Blauwe zandbij (m)

Andrena agilissima (m)
© foto: Tim Faasen


Blauwe zandbij

© foto: Nico Vereecken

vliegkalender

Verspreiding Andrena agilissima in NL
2015/17 bron: Waarneming.nl

Verspreiding Blauwe zandbij in BelgiŽ
2015/17 bron: Waarnemingen.be


Meer informatie?

De Blauwe zandbij had honger
Ivo Raemakers, mei 2007

Omschrijving:
De Blauwe zandbij is een grote zandbij die in Zuid-Limburg (Sint Pietersberg) haar noordelijkste verspreidingspunt in Nederland had, want afgelopen jaar vond Kees Goudsmit een mannetje op een ruderaal terrein - een grondddepot - bij het dorp Itteren in Limburg.

De kop en borststuk van zowel de vrouwelijke als mannelijk Andrena agilissima-exemplaren zijn wit behaard. Het achterlijf is zwart met een blauw - metaalachtige - glans en witte haarvlekken aan de zijkant. Ook de vleugels hebben een blauwe glans.

De blauwe zandbij nestelt in steilwandjes, rotsspleten en droge muurtjes van steen met brede voegen. Ze nestelen in groepen (aggregaties) bij elkaar. Ze heeft een communale nestelwijze waarbij de nesten/nestingangen meerdere jaren gebruikt worden.

Deze zandbij vliegt in een korte periode, slechts twee maanden, op (grote) kruisbloemen voor stuifmeel. Op het Italiaanse eiland Elba onderzocht prof. Carlo Polidori het nest- en foerageergedrag van Andrena agilissima. Daar haalde de zandbij de pollen tot wel 5 km ver van de nestaggregatie. Nectar wordt gevonden op boterbloemen, en jacobskruiskruid.

Naast de broedparasitaire bijen (Nomada en Sphecodes) parasiteren ook vliegen op de Blauwe zandbij.

  gezien op planten: Kruisbloemen
Herik
Witte mosterd
Koolzaad
Knopherik
Brassicaceae
Sinapis arvensis
Sinapis alba
Brassica napis
Raphanus raphanistrum
  nestparasiet: Roodsprietwespbij
Nomada melathoracica
Vroege bloedbij
Nomada fulvicornis
Nomada melathoracica
Sphecodes rubicundus

© Wildebijen.nl 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen