Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:
species:


familie:
sub-familie:
genus:
nummer:

vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:


presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Variabele zandbij
Andrena varians
(Kirby, 1802)

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021069

maart t/m
midden juli
midden april
midden april
10-11mm
9-10mm

droge, zonnige plek
nestelt in grote groepen

zeldzaam
73
bedreigd
sterk afgenomen


Variabele zandbij

Variabele zandbij
Andrena varians
foto: Tim Faasen

Omschrijving:
De Variabele zandbij is op alle plekken in Nederland aan te treffen. Ze stelt weinig eisen aan haar biotoop. Hoogstens heeft Andrena varians enige voorkeur voor parken en tuinen. In dit laatste biotoop vliegt ze vooral op Ribes en diverse vruchtbomen. Ook in de provincie Zeeland is ze verspreid waargenomen, maar met name in het vroege voorjaar is deze zandbij in de duinstreek aangetroffen.
De Sierlijke wespbij is de nestparasiet (Smit, Peeters). Van der Vecht noemt in zijn publicatie uit 1928 Nomada ruficornis als plaaggeest. Chambers stelt dat mogelijk Nomada ferruginata ook in aanmerking komt.
  gezien op planten: Wilgen
Paardenbloem
Sleedoorn
Ribes
Salicaceae
Taraxacum officinale
Prunus spinosa
Ribes
  nestparasiet: Geelschouderwespbij
Sierlijke wespbij
Gewone dubbeltand
Nomada ferruginata
Nomada panzeri
Nomada ruficornis

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen