Naar geslacht wildebijen.nl

Wildebijen.nl
Insectenplanten.nl
Wildewespen.nl
Zoek op bijen
Naar geslacht
Volgende bij
Vorige bij
Hulp voor bijen

geslacht:
soortnaam:

species:familie:
sub-familie:
genus:
nummer:
vliegtijd:

hoofdvliegtijd V:
hoofdvliegtijd M:
lengte V:
lengte M:

nestkeuze:
sociaal gedrag:
bloembezoek:

presentie:
aantal uurhokken:
Rode lijst:
trend:

Zandbijen
Lichte
wilgenzandbij

Andrena mitis
Schmiedeknecht,
1884

Andrenidae
Andreninae
Andrena
021043
half maart t/m
begin juni
eind april
half april
10-11mm
8-9mm

open zand
n.b.
polylectisch

zeldzaam
52
niet bedreigd
stabiel


Andrena mitis (m)

Lichte wilgenzandbij (m)

Andrena mitis (v)

Lichte wilgenzandbij (v)

Andrena mitis (v)

Lichte wilgenzandbij (v) detail
foto's : Albert de Wilde

vliegkalender
Omschrijving:
De Lichte wilgenzandbij is een vroeg in het jaar vliegende zandbij, behorend tot de helvola groep. De vrouwtjes lijken sterk op de vrouwelijke exemplaren van A. helvola (Valse rozenzandbij) en A. varians (Variabele zandbij). Ook is verwarring mogelijk met A. fucata, de Gewone rozenzandbij, maar die vliegt enkele weken later.

Het bijtje vliegt op wilgen, stuifmeelleverancier in het voorjaar. Nestelen doet ze in de grond, op open zandige plekken. En is daardoor aangewezen op stuifplekken of zandgroeven. Maar ze wordt zelden in de duinen aangetroffen. De Lichte wilgenzandbij ontbreekt in de noordelijke helft van Nederland, maar wellicht breidt ze zich uit. De insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap vond Andrena mitis in het onderzoek begin deze eeuw op meerdere (negen) plekken

Er is geen broedparasiet bekend.
  gezien op planten: Wilgen
Schietwilg/kraakwilg
Grauwe wilg
Salix
Salix alba
Salix cineria
  nestparasiet: n.b.
n.b.

Wildebijen.nl, 2003-2018 Uitleg en gebruikte bronnen